Сүүлд нэмэгдсэн
Их уншсан
     Бизнесийн ертөнцөд урьд өмнө нь хэзээ ч байгаагүй өөрчлөлтийн хурд ажиглагдаж байна. Гүйцэтгэх захирлын эрх, хувьцаа эзэмших хугацаа, бүтээгдэхүүний материалын түвшин зэрэг хэмжигдэхүүнүүд тогтвортой эсвэл буурч байж болох ч олон нийтийн сүлжээ, онлайн хайлт, хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдээс ирж буй өгөгдлүүд илүү ихээр нэмэгдэж байна. Бид хэдий чинээ их мэдээлэл олж авах тусам хариу үйлдэл хийх, хувиргах, сайжруулах боломж ихээр бүрдэх болно. Ингэж ажилладаг компаниуд зах зээлийн давуу талыг олж авах хандлагатай байдаг. Энэ нь дижиталчлалын үр дүн юм.
Технологи шууд болон шууд бус борлуулалтыг бүдгэрүүлж байна. Энэ цаг үед та хэрхэх ёстой вэ? Шууд болон шууд бус борлуулалт өөр өөрийн гэсэн хамрах хүрээтэй байдаг. Шууд борлуулалтын ажилтнууд үйлчлүүлэгчтэй биечлэн ажилладаг.  Шууд бус худалдаа эрхэлдэг хүмүүс гар утсаар болон вэб дээр борлуулалт хийдэг. Мөн бүс нутгийнхаа хэрэглэгчдэд буюу жижиг хүрээнд харилцдаг гэх мэт дунд үеийн арга барилаар худалдаа явуулдаг.