MLC Business School нь 2013 оноос хойш бизнесийн байгууллагуудын менежерүүдийг сургаж хөгжүүлэх богино хугацааны хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ирсэн. Бид “СЕО Коллеж”, “Менежер Коллеж” зэрэг богино хугацааны сургалтуудаараа мянга мянган менежер залууг сургаж төгсгөсөн.