Дижитал шилжилтийн дагуу хүний нөөцийн менежментийн салбар ч гэсэн уламжлалт арга барилаасаа салж, дата суурьтай буюу мэдээлэлд үндэслэсэн систем рүү шилжиж байна. Аль үйл ажиллагааг автоматжуулж, аль асуудалд дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй вэ?
Айдас хүний бүтээлч байдлыг хязгаарлаж, багийн ажиллагаанд нөлөөлж буйг ажигласан тэрээр ухаалаг, биелэгдэхүйц зөвлөгөө боловсруулж, айдсаас ангид ажлын байрыг бий болгохыг зорьжээ. Удирдан манлайлах хүсэлтэй хэн бүхэн унших ёстой ном гэж дүгнэж байна.
Тони Робинсон “Unshakeable: Your Financial Freedom Playbook” номондоо санхүүгээ үр дүнтэй зарцуулах талаар зөвлөгөөг оруулсан байдаг.